Mienie kościelne

OfertaMarzec 20, 2015 at 11:29

kosciolPosiadamy w swojej ofercie kilka produktów unikalnych na rynku. Jednym z nich jest kompleksowa oferta ubezpieczenia mienia kościelnego.

W ramach pakietu oferujemy między innymi ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.