Ubezpieczenia rolne

OfertaMarzec 20, 2015 at 11:57

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego jest kierowane przede wszystkim do rolników (osób fizycznych), w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym.