Ubezpieczenia dla szkół

OfertaLipiec 23, 2017 at 09:27

Dla placówek oświatowych z Wałbrzycha przygotowaliśmy specjalną ofertę na rok 2017/2018 wspólnie z TU InterRisk.

 

Oferta: Pobierz

Dodatkowe korzyści dla Personelu Placówki Oświatowej to możliwość skorzystania z:

Ø  indywidualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, dyrektora placówki oświatowej (zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora) – na podstawie odrębnej oferty.

Ø  ubezpieczenia Ochrony Prawnej dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora placówki oświatowej albo nauczycieli oraz innych pracowników placówki – na podstawie odrębnej oferty.

Ø  dodatkowych zniżek na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe zarówno dla Personelu Placówki jak i dla Rodziców ubezpieczonych dzieci.