Stać Cię na lepsze ubezpieczenie – dzięki niskim ratom stać Cię na ubezpieczenia o szerszym zakresie. Nie musisz płacić jednorazowo wysokiej składki za ubezpieczenie. Teraz w Wałbrzychu oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia na raty.

  • Płacisz za ubezpieczenie w niskich ratach.
  • Możesz zawrzeć umowę na kilka ubezpieczeń (np. samochodu, mieszkania, NNW).
  • Zawsze możesz spłacić raty wcześniej bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  • Koszty rat możesz odliczyć od podatku.

Zapraszamy: Wałbrzych tel. 509229193