Dla placówek oświatowych z Wałbrzycha jesteśmy w stanie przygotować indywidualną ofertę ubezpieczeń szkolnych kilku sprawdzonych Towarzystw do wyboru.

Dodatkowe korzyści dla Personelu Placówki Oświatowej to możliwość skorzystania z:

Ø  indywidualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, dyrektora placówki oświatowej (zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora) – na podstawie odrębnej oferty.

Ø  ubezpieczenia Ochrony Prawnej dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora placówki oświatowej albo nauczycieli oraz innych pracowników placówki – na podstawie odrębnej oferty.

Ø  dodatkowych zniżek na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe zarówno dla Personelu Placówki jak i dla Rodziców ubezpieczonych dzieci.